• alt
  • alt
  • alt
  • alt

 

جلسه هماهنگی تیم اجرایی و ناظران آزمون جامع استخدامی گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر، صبح دو شنبه 28 مهر ماه در سالن کنفرانس گروه توسعه اقتصادی تدبیر برگزار شد.

در این جلسه که علاوه بر مدیرعامل گروه مشاوران تدبیر و مدیر سرمایه انسانی گروه توسعه اقتصادی تدبیر، نماینده تیم اجرایی و نمایندگان هلدینگ ها و شرکت های متقاضی نیرو در حوزه های استانی آزمون نیز در آن حضور داشتند، پس از توضیح روند شکل گیری آزمون و اقدامات انجام شده، هماهنگی های لازم برای برگزاری منظم آزمون انجام شد.

آزمون جامع استخدامی گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر با شرکت بیش از 10 هزار داوطلب، صبح پنج شنبه اول آبان 1399 در 11 حوزه امتحانی در کشور برگزار می شود.

نظرات شما


large desktopdesktoptabletphone